Utredning

Utredning | Remiss för utredning på DART | Kostnad | Information med bildstöd


Har man kommunikationssvårigheter eller svårt att läsa och skriva på grund av till exempel tal- och språkstörning, rörelsehinder, eller synnedsättning kan man komma till DART. Vi kan hjälpa till att hitta hjälpmedel och metoder som kompenserar dessa svårigheter.

En utredning på DART inleds oftast med ett remissmöte. På remissmötet bestämmer vi tillsammans om vi ska arbeta med handledning eller gemensam problemlösning.


Bild på utprovning Bild på utprovning Bild på utprovning


Handledning innebär att de som arbetar med personen inom exempelvis Habilitering & Hälsa kommer till DART och får stöd i hur man kan arbeta på hemmaplan. Antal handledningsträffar varierar beroende på problem och behov.

Gemensam problemlösning innebär att personer som är viktiga för patienten, och patienten själv, deltar i arbetet på DART. Först hålls ett planeringsmöte. Här diskuterar vi aktuella problem och sätter upp mål för det fortsatta arbetet. Ibland är ett planeringsmöte tillräckligt för att hemteamet ska komma vidare men ofta behöver DART stödja med ytterligare insatser. Det kan vara utprovning eller introduktion och utbildning kring kommunikationssystem, anpassningar, programvara och metodik. DARTs insatser rör nästan alltid både låg- och högteknologisk kommunikation.

----> Här finns information med enkel text och bilder på svenska och 10 andra språk.

----> Se en film om ett DART-besök på barnsjukhusets webb Dunder

----> Remiss för utredning på DART

----> Kostnad

Här kan du läsa mer om: